Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Yrkesinriktade trädgårdsnäringsstudier I

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Yrkesinriktade trädgårdsnäringsstudier I
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Se studiehelhetsmålen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar: Relevanta och för den individuella yrkesprofilen godkända yrkeskompetenser inom trädgårdsnäring för hortonom (YH) - examen bör i första hand uppnås genom internationella studier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen