Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Lagring, hållbarhet, kvalitet och försäljning

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Lagring, hållbarhet, kvalitet och försäljning
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till och förstå sambanden mellan fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsväxter från skörd till konsumtion. Studerande skall inhämta grundläggande kunskaper i biokemi och fysiologi och känna till strukturer hos trädgårdsväxter som har betydelse för efterskördshantering och lagring. Studerande skall kunna redogöra för olika slags teknik i samband med distribution och lagring såsom torkning, konservering, nedkylning och reglering av luftfuktighet. Studerande skall kunna bedöma hur olika faktorer före skörd och genetiskt material, liksom olika miljöfaktorer och hantering vid distribution och lagring inverkar på kvalitet och hållbarhet för odlade trädgårdsprodukter. Studerande skall kunna redogöra för olika kvalitetskriterier för trädgårdsprodukter samt för regleringar kring dessa. Studerande skall förstå vilken betydelse olika trädgårdsprodukter har för människans hälsa och livsmedelssäkerhet. Studerande skall känna till aktuell lagstiftning inom området samt frivilliga certifieringar gällande livsmedelssäkerhet, spårbarhet och produktionssystem.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar: De beskrivna kurskompetenserna motsvarar de som finns inom Yrkeshögskolan Novias vuxenutbildning för hortonom (YH) - examen, men motsvarande yrkeskompetenser bör i första hand uppnås genom internationella studier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen