Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Odling av frukt, bär och plantskoleväxter

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Odling av frukt, bär och plantskoleväxter
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 7    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till förutsättningarna för frukt- och bärodling samt för produktion av plantskoleväxter. Studerande skall uppnå fördjupade kunskaper om de odlingstekniska lösningarna för olika plantskoleväxter, samt för vinbär, hallon, jordgubbar, äpple, och olika specialväxter samt veta vilka de ekonomiska villkoren för produktion av dessa växter är. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande skall känna till principerna för förökning och plantuppdragning av trädgårdsväxter samt de biologiska förutsättningarna för groning och rotsättning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar: De beskrivna kurskompetenserna motsvarar de som finns inom Yrkeshögskolan Novias vuxenutbildning för hortonom (YH) - examen, men motsvarande yrkeskompetenser bör i första hand uppnås genom internationella studier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen