Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Odling av grönsaker på friland

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Odling av grönsaker på friland
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 7    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till förutsättningarna för produktion av grönsaker på friland och de odlingstekniska lösningarna för produktion av rotfrukter, bladgrönsaker och andra frilandsgrönsaker samt de vanligaste växtskadegörarna och ogräsen och deras bekämpning. Studerande skall veta vilka de ekonomiska villkoren är för produktion av grönsaker på friland. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande skall förstå hur frilandsodling inverkar på miljön.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar: De beskrivna kurskompetenserna motsvarar de som finns inom Yrkeshögskolan Novias vuxenutbildning för hortonom (YH) - examen, men motsvarande yrkeskompetenser bör i första hand uppnås genom internationella studier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen