Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Praktik II

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Praktik II
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Praktik I
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall under Praktik II uppnå fördjupade yrkeskompetenser och praktiska färdigheter inom trädgårdsnäringarna. Studerande skall kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande. Studerande skall kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall kunna beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov. Studerande skall kunna analysera arbetsplatsens interaktion med omgivningen samt agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag. Studerande skall kunna beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen samt redogöra för regionens trädgårdsproduktion.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar: Studerande skall genomföra sammanlagt minst 100 dagars praktik, på en eller flera, enligt uppställda kriterier godkända valbara praktikplatser inom naturbrukssektorn i Finland eller utomlands. Praktiken indelas i två delar om vardera 50 dagar motsvarande 15 sp.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen