Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Valfria studier inom trädgårdsnäring

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Valfria studier inom trädgårdsnäring
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen