Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Praktik I

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Praktik I
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Praktik I är trädgårdsinriktad och syftar till att studerande uppnår grundläggande kompetenser och praktiska färdigheter gällande företagande inom trädgårdsnäringarna. Under praktik I skall studerande kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats. Efter genomgången praktik skall den studerande kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall ha kännedom om på praktikplatsen vanligt förekommande teknisk utrustning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar: Studerande skall genomföra sammanlagt minst 100 dagars praktik, på en eller flera, enligt uppställda kriterier godkända valbara praktikplatser inom naturbrukssektorn i Finland eller utomlands. Praktiken indelas i två delar om vardera 50 dagar motsvarande 15 sp.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen