Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » VALBARA YRKESSTUDIER » Växtproduktion » Foderkonservering

Foderkonservering

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VP04
Namn: Foderkonservering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grovfoder
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall kunna vidta lämpliga åtgärder vid skörd och konservering av grovfoder och fodersäd så att resultaten blir de bästa möjliga ur produktionsbiologiska och ekonomiska hänseenden.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen