Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Yrkesstudier » Kulturväxtkännedom » Grunder i kulturväxtkännedom

Grunder i kulturväxtkännedom

Utfšrandeplaner
Kod: NM13KV01
Namn: Grunder i kulturväxtkännedom
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- kan identifiera och namnge de allra vanligaste växterna på grönområden
- känner till hur litteratur används vid identifiering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med landskapsplanering


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen