Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » Yrkesstudier » Mark- och växtnäringslära » Mark I

Mark I

Utfšrandeplaner
Kod: NM13MV01
Namn: Mark I
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till de avkastningsbildande faktorerna i sin helhet
- förstår hur olika klimatfaktorer påverkar förutsättningarna för växtproduktion i Finland, inklusive bildningen av de i Finland vanliga jordmånerna
- känner till vilka faktorer som har påverkat de fennoskandiska jordarterna under deras bildning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med trädgårdsnäring


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen