Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Yrkesstudier » Yrkesprofilering inom trädgårdsnäring

Yrkesprofilering inom trädgårdsnäring

Utfšrandeplaner
Kod: NM13YP
Namn: Yrkesprofilering inom trädgårdsnäring
SP totalt: 60
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 60    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Relevanta och för den individuella yrkesprofilen godkända yrkeskompetenser inom trädgårdsnäring för hortonom (YH) - examen bör i första hand uppnås genom internationella studier.

Studerande skall uppnå relevanta yrkesinriktade kompetenser som till omfattningen totalt motsvarar minst 60 sp och som baseras på kärnkompetenserna för hortonom (YH) - examen.

Kompetenserna, som i förväg skall godkännas av profileringsansvarig lärare och programansvarig lektor, skall vara relevanta yrkeskompetenser av olika individuell omfattning gällande:

- behärskande av odlingsteknik och växtskydd vid odling av grönsaker på friland, odling av frukt, bär och plantskoleväxter samt växthusodling

- hydroponiska system

- art och produktkännedom, lagring, hållbarhet och kvalitet

- trädgårdsproduktionens ekonomi och företagsverksamhet samt handel och marknadsföring av trädgårdsprodukter

- trädgårdsterapi

- övrigt relevant område inom trädgårdsnäringarna
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen