Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Yrkesstudier » Tillämpad trädgårdsproduktion

Tillämpad trädgårdsproduktion

Utfšrandeplaner
Kod: NM13TT
Namn: Tillämpad trädgårdsproduktion
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 12    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen