Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Yrkesstudier » Anläggning och nyttjande av gröna miljöer

Anläggning och nyttjande av gröna miljöer

Utfšrandeplaner
Kod: NM13AN
Namn: Anläggning och nyttjande av gröna miljöer
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen