Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » Yrkesstudier » Gårdsbrukets skog

Gårdsbrukets skog

Utfšrandeplaner
Kod: NM13GS
Namn: Gårdsbrukets skog
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 9    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen