Återinförd studierätt

Återinförd studierätt

Om du har förlorat din studierätt vid Novia kan du anhålla om att få din studierätt återinförd så att du kan slutföra dina studier. Detta gäller enbart studier som leder till examen, inte studierätt inom öppna YH eller dylikt.

Orsaker till att förlora studierätt kan t.ex. vara:

  • om du inte har närvaro- eller frånvaroanmält dig inom utsatt tid,
  • om du inte har anhållit om förlängning av studietiden medan din studierätt ännu var ikraft, eller
  • om du inte fick förlängd studietid trots anhållan.

Vid behov kan du anhålla om både återinförd studierätt och förlängning av studietiden på samma anhållan.

När kan jag anhålla om återinförd studierätt?

Du kan anhålla om att få din studierätt återinförd när som helst under året men observera att studierätten kan i regel återfås från början av följande termin.  Det innebär att om du förlorar din studierätt i september och anhåller om att få den återinförd, kan du i regel få studierätten tillbaka fr.o.m. januari (början av följande termin). På motsvarande sätt om du förlorar din studierätt i januari och anhåller om att få den återinförd, kan du i regel få studierätten tillbaka fr.o.m. augusti (början av följande termin). Under sommarmånaderna behandlas heller inga anhållanden.

Jag har förlorat studierätten i början/mitten av mina studier

Om du har förlorat din studierätt vid Novia i början av dina studier eller så att det är möjligt för dig att fortfarande avlägga examen inom den utsatta studierättstiden, kan du anhålla om att få din studierätt återinförd.

Jag har förlorat studierätten i slutet av mina studier

  • Om du har förlorat din studierätt vid Novia i slutet av dina studier kan du anhålla om att få studierätten återinförd om det är möjligt för dig att fortfarande avlägga examen inom den utsatta studierättstiden eller inom en beviljad förlängning av studietiden. Du kan anhålla om förlängning av studietiden på samma anhållan om du både behöver återinförd studierätt och en förlängning av studietiden.
  • Om du har förlorat din studierätt vid Novia med flit eller av misstag i slutet av dina studier så att det inte längre är möjligt att avlägga examen inom den tid som finns kvar av din studierätt och inte heller inom en eventuell förlängning av studietiden, rekommenderas det att du avlägger resterande studier inom öppna YH vid Novia. Under denna tid har du inte rätt att avlägga examen vid Novia. Då du har avlagt de resterande studierna vid öppna YH, eller de återstående studierna kan avläggas under högst ett läsår, kan du anhålla om att få studierätten återinförd för högst ett läsår för att slutföra examensstudierna och avlägga examen.

Behandlingsavgift

Anhållan om återinförd studierätt är avgiftsbelagd. En behandlingsavgift på 50 euro skall betalas innan din anhållan behandlas. Du kan betala behandlingsavgiften via Paytrail.

Anhållan

Personuppgifterna kan komma att överföras tillfälligt utanför EU/EES p.g.a. det verktyg som används (Microsoft Forms). Ifall du inte vill använda detta verktyg för anhållan om återinförd studierätt, vänligen kontakta studerandeservice@novia.fi .

Anhållan om återinförd studierätt görs på en fastställd blankett.

Din anhållan skickas till Studerandeservice som bereder ärendet och kontrollerar att du har betalat behandlingsavgiften.

Beslutet om återinförd studierätt fattas av rektor på basen av chefens för Studerandeservice förslag. I vissa fall begärs också ett utlåtande av utbildningsledare/läroplansansvarig. Du får en kopia av beslutet till den e-postadress som du uppger i samband med anhållan (alternativt per post om du uppger det i din anhållan).

Mera information

Du kan läsa om återinförande av studierätten och avgift för handläggning av anhållan i Novias examensstadga, 30-31 §§. Vid frågor kan du också kontakta studerandeservice.