Praktiska saker

FRÅGA: Var skall jag bo?
Svar: I Raseborg, Ekenäs, finns det studiebostäder som handhas av Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen. I Åbo finns det studiebostäder som upprätthålls av  Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) / Turun Ylioppilaskyläsäätiö  och av Åbo Akademis Studentkår. I Vasa kan du kontakta Vasa studiebostadsstiftelse VOAS för studiebostäder. I Jakobstad är det den fria marknaden som gäller, på alla de övriga orterna finns det också bostäder att hyra på den fria marknaden.

FRÅGA: Vem ska jag kontakta om mitt studiestöd?
Svar: Yrkeshögskolan Novia, Isabella Alén, tfn (019) 224 8135 eller Folkpensionsanstalten www.fpa.fi