Betyg och intyg

FRÅGA: Jag är vuxenstuderande och behöver ett intyg till Arbets- och näringslivsbyrån. Varifrån får jag ett sådant?
Svar: Intyget får du via studerandeservice vid ditt campus.

FRÅGA: Vart ska jag vända mig för att få ett studieintyg för t.ex. VR, bostadsstöd etc.?
Svar: Studiekort som ger rabatt vid resor med t.ex. VR har du i Tuudo-appen. Ladda ner appen och logga in med ditt Novia-användarnamn och lösenord. Elektroniskt undertecknade studieintyg och studieprestationsutdrag kan du beställa via Peppi, se närmare anvisningar på intranätet. Ifall du har frågor kring detta, kan du vända dig till studerandeservice vid ditt campus.

FRÅGA: Jag har blivit antagen till en utbildning vid Yrkeshögskolan Novia. När skall jag sända kopior på betyg och intyg?
Svar: I allmänhet skall du sända kopior på de betyg och intyg som du baserade din ansökan på i samband med att du tar emot den erbjudna studieplatsen. Har du ansökt enligt prövning eller med en examen som inte är avlagd i Finland har du redan i ansökningsskedet lämnat in de kopior som behövs och du behöver därmed inte sända in kopior på nytt.

FRÅGA: Behöver jag inte uppvisa mitt originalbetyg och mina arbetsintyg i original?
Svar: Originalbetyg och arbetsintyg i original kontrolleras under studietiden mot de kopior som har inlämnats till yrkeshögskolan senast i samband med mottagandet av studieplatsen. Originalhandlingarna uppvisas vid Studerandeservice vid det Campus där du studerar.

Obs! Gäller inte finländska studentexamensbetyg från 1990 eller senare som kan verifieras direkt från studentexamensnämnden eller en yrkesinriktad grundexamen som avlagts efter den 1.8.2015 och som är införd i prestationsregistret.