Byte av utbildning eller inriktning inom Novia

Om du har en studierätt för examen vid Novia, kan du anhålla om byte av utbildning eller inriktning inom Novia då du har varit närvaroanmäld minst en termin.

Byte kan i regel beviljas för avläggandet av samma yrkeshögskoleexamen med samma examensbenämning. Det innebär att ifall du t.ex. är antagen till en utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen inom teknik med examensbenämning ingenjör (YH), kan du anhålla om att få byta till en annan utbildning som också leder till yrkeshögskoleexamen inom teknik med examensbenämning ingenjör (YH).

Ifall du önskar byta utbildning så att yrkeshögskoleexamen eller examensbenämningen ändrar, eller du önskar byta högskola till Novia, skall du ansöka om överflyttning via Studieinfo. Läs mera om Ansökan om överflyttning.

Anhållan om byte av utbildning eller inriktning inom Novia görs på en fastställd blankett som du hittar här. Observera att du ska logga in med "användarnamn@edu.novia.fi", inte med e-postadress.

Du bör lämna in din anhållan senast den 15.11 eller 15.5, beroende på om du önskar byta från 1.1 eller 1.8. Även om du lämnar in din anhållan mycket tidigare än sista inlämningsdag, behandlas alla anhållanden i regel först efter 15.11 respektive 15.5. Ett byte kan i regel beviljas om det finns ledig studieplats inom den utbildning/inriktning som du önskar byta till, och om antalet platser för praktik bedöms tillräckligt. När beslut fattas, beaktas den outnyttjade studierätten i relation till studierna som skall avläggas.

Din anhållan skickas till Studerandeservice som bereder ärendet. Beslut om byte fattas av chefen för Studerandeservice på basen av mottagande utbildningsledares/läroplansansvarigas utlåtande. Du får en kopia av beslutet till den e-postadress som du uppger i samband med anhållan (alternativt per post om du uppger det i din anhållan).

I Novias examensstadga kan du läsa om byten inom egen yrkeshögskola (32 §) och överflyttning av studierätt (33 §).