Studieformer

Den Öppna YH erbjuder enskilda kurser och specialiseringsutbildningar för alla intresserade.

Om du redan är studerande hos oss eller vid en finländsk yrkeshögskola och du önskar ta kurser från en annan yrkeshögskola i Finland är det möjligt genom flexibel studierätt (JOO-avtalet).