Vägledning

Jag vill veta mera om:

- att pröva yrkeshögskolestudier eller höja min kompetens i arbetslivet

Öppna yrkeshögskolan/Centret för Livslångt Lärande
oppnayh@novia.fi
mobil 050 527 4868 (må-on)

- möjligheter att studera på svenska för att få en yrkeshögskoleexamen

Antagningsservice
antagningsservice@novia.fi
tfn (06) 328 5555

- möjligheter att studera på engelska för att få en yrkeshögskoleexamen

Admissions Services
admissions@novia.fi
tfn (06) 328 5055

Kontaktuppgifter till Novias studiehandledare/studieplanerare/kontaktpersoner:

Campus Vasa
Ann-Sofie Nygård
ann-sofie.nygard@novia.fi 
mobil 050 343 6740

Campus Allegro, Jakobstad
Ingela Bodbacka-Rak
ingela.bodbacka-rak@novia.fi
mobil 044 512 3219

Campus Raseborg
Nina Hillo
nina.hillo@novia.fi
mobil 044 762 3603

Campus Åbo
Peter Edelsköld
peter.edelskold@novia.fi
mobil 044 762 3376