Studerandeservice

Studerandeservice hjälpa dig med studierelaterade ärenden, ta gärna kontakt med dem om du funderar över något som rör dina studier:

Om du redan är inskriven som studerande vid Yrkeshögskolan Novia kom ihåg att du kommer åt mera information via intranätet efter att du loggat in.