Studerandeservice

Studerandeservice hjälper dig med olika studierelaterade ärenden. Om du är inskriven som studerande vid Yrkeshögskolan Novia hittar du i första hand information om olika studierelaterade ärenden på intranätet (kräver inloggning). Ifall du inte ännu har aktiverat ditt IT-konto kan du göra det via Novia Self Service Portal. Ifall du saknar finska bankkoder eller finskt mobilcertifikat kan du kontakta Studerandeservice för vidare instruktioner.

Ifall du inte hittar den information som du söker på intranätet eller behöver rådgivning i ditt ärende, kan du kontakta studerandeservice via e-post: studerandeservice@novia.fi.

Kontaktuppgifter till olika ansvarsområden inom studerandeservice hittar du via länkarna till höger på sidan.