Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 1

Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 1

Utförandeplaner
Kod: VÅV16KVV02
Namn: Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 1
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Läkemedelsbehandling 1
Äldrevård och långvårdsmedicin
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen