Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Fördjupad klinisk vård » Klinisk bedömning

Klinisk bedömning

Utförandeplaner
Kod: VÅV14FK03
Namn: Klinisk bedömning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan redogöra för och förstår människans fysiologi och patofysiologi
- visar förmåga att bedöma, planera, genomföra och utvärdera vården för patienter i olika åldrar
- kan använda sig av centrala undersöknings- och diagnostiseringsmetoder för patienter i olika åldrar
- kan utföra grundläggande klinisk bedömning av vitala funktioner för patienter i olika åldrar
- kan utföra strukturerad vårdplanering och dokumentation enligt nationella direktiv
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen