Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap » Akut geriatrisk vård

Akut geriatrisk vård

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KV06
Namn: Akut geriatrisk vård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Geriatrisk och palliativ vård
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om åldrandet och dess betydelse för akuta tillstånd och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om hälsorisker och vanliga symtom i de högsta åldersgrupperna
- behärskar handläggning av akuta tillstånd hos äldre
- har kunskap om kroniska tillstånd och dess betydelse vid akut sjukdom
- har kunskap om och kan tillämpa särdragen inom äldres läkemedelsbehandling
- behärskar läkemedelsrelaterade problem i vården av den äldre
- har kunskap om och kan aktivt tillämpa den i preventionen av iatrogena skador
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen