Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap » Vårdprocessen

Vårdprocessen

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KV01
Namn: Vårdprocessen
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om och kan göra en grundläggande bedömning av människans grundbehov
- har kunskap om vårdprocessen baserad på evidens och kan dokumentera den enligt nationella vårddokumentationssystem
- kan beakta människan och hennes kulturella bakgrund i vården
- har kunskap om nutrition och dietetik och kan tillämpa den i vården
- har kunskap om och kan värdera människans livsviktiga funktioner, sinnesfunktioner och funktioner för välbefinnandet samt har en grundläggande beredskap att tillämpa den i vården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar: Undervisningen sker delvis på svenska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen