Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Estenom (YH) (210 SP)

Examen: YH-examen inom skönhetsbranschen
Examensbenämning: Estenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

19 SP
SK15IN1063  19 SP
UOSHV14IN01

Introduktion till högskolestudier• Studerande känner till sin egen högskola och sin utbildning
• Studerande är förtrogen med de funktioner och verktyg som stöder studieprocessen
• Studerande reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• Studerande kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• Studerande kan söka och kritiskt värdera information
• Studerande kan arbeta med andra i grupper och team
2
3    3 SP
SK17SV01

Svenska• Studerande kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• Studerande känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• Studerande är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
SK17FI01

Finska• Studerande kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
• Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
• Studerande skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
SK17EN01

Engelska• Studerande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• Studerande har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• Studerande förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
• Studerande är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
  3  3 SP
SK13IN01

Datastödd stilplanering• Studerande kan planera, förverkliga och analysera olika stilhelheter med hjälp av den datastödda stilplaneringen
• Studerande har kunskap om programmen Photoshop och InDesign och kan använda dem för att förverkliga stilhelheter
• Studerande kan använda den datastödda stilplaneringen i olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
4    4 SP
SK15IN02

Skönhetsbranschens kemi och biologi• Studerande har kunskap om grunderna för den kosmetiska kemin
• Studerande har insikter i hudens histologi och mikrobiologi
• Studerande känner till hudens immunologi och patologi
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
 3   3 SP
Yrk

Yrkesstudier

122 SP
SK17HV83   11 SP
SK17HV01

Anatomi och hudvårdens grunder• Studerande har kunskap om hudvårdens grunder
• Studerande har kunskap om hudens uppbyggnad och funktion
• Studerande har kunskap om olika hudtyper och olika hudförändringar
• Studerande känner till ansiktets, halsens och decolleténs muskler
• Studerande behärskar produktkunskap, produkternas sammansättning och aktiva ämnen inom hudvården
• Studerande behärskar färgning av ögonfransar och ögonbryn
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande har vetskap om kosmetologens yrkesbild och det praktiska arbetet inom branschen
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
5    5 SP
SK17HV02

Hudvårdens SPA-behandlingar• Studerande kan tillämpa sina kunskaper, analysera huden och planera samt utföra SPA-vårdbehandlingar
• Studerande kan en del massagerörelser och kan utföra enklare massage
• Studerande kan använda enkla instrument inom hudvården
• Studerande kan rekommendera vårdbehandlingar åt kunden samt ge råd om egenvård
• Studerande kan utföra SPA-manikyr och paraffinbad för händerna
• Studerande har kunskap om aseptiska metoder inom hudvården
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera sitt arbete
3    3 SP
SK17HV03

Fördjupad skönhetsvård• Studerande känner till special vårdbehandlingar för ansikte och kropp
• Studerande känner till special produkter och apparatur
• Studerande känner till grunderna i fotvård samt kan utföra en SPA-pedikyr
• Studerande har kunskap om metoderna vaxning och sockring
• Studerande behärskar försäljning av vårdbehandling och produkter
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
 3   3 SP
SK17MH 63  9 SP
SK17MH01

Färglära• Studerande har kunskap om färglärans grunder
• Studerande känner till olika färger och kan beskriva dem för kunden
• Studerande känner till olika färgsystem och färgsystemet inom hårfärgning
• Studerande har kunskap om färgernas psykologiska påverkan
• Studerande kan tillämpa färgläran i det praktiska arbetet inom branschen
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
 3   3 SP
SK17MH02

Modevetenskap• Studerande förstår estetikens betydelse inom skönhetsbranschen
• Studerande känner till modets historia och betydelsefulla personer som påverkat modet
• Studerande känner till olika skönhetsideal och stilikoner genom tiderna
• Studerande känner till grunderna för modevetenskap och förstår dess roll i samhället
• Studerande har kunskap om mode och kläder som social och kulturell betydelse
• Studerande kan tillämpa bildanalysen på modebilder och -fotografier
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
  3  3 SP
SK17MH03

Skönhet och hälsa• Studerande känner till inre och yttre skönhet och betydelsen av det inom skönhetsbranschen
• Studerande förstår hur inre och yttre skönhet påverkar kundens välbefinnande
• Studerande förstår hälsans betydelse för kundens välbefinnande genom kost och träning
• Studerande känner till och kan tillämpa olika metoder för att förbättra kundens hälsa genom kost och träning
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
 3   3 SP
SK17HD555  15 SP
SK17HD01

Frisyr design och hårvård• Studerande har kunskap om hårvårdens grunder, hårets uppbyggnad och funktion
• Studerande kan analysera hår och hårbotten
• Studerande kan använda redskap och verktyg inom hårdesign
• Studerande behärskar grunderna inom frisyr design och föningsteknik
• Studerande känner till olika styling- och hårvårdsprodukter och deras användningssätt
• Studerande känner till olika special vårdprodukter för hår och hårbotten
• Studerande kan planera, utföra, utvärdera och rekommendera vårdbehandling för kunden
• Studerande har kunskap om aseptiska metoder inom hårvården
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande har vetskap om frisörens yrkesbild och det praktiska arbetet inom branschen
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera det egna arbetet
1
5    5 SP
SK17HD02

Skapande frisyr design• Studerande kan utforma frisyr stilar och frisyrer för olika tillfällen
• Studerande har kunskap om olika verktygstekniker och kan anpassa dem på ett kreativt sätt inom frisyr design
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera olika tekniker inom frisyr design
• Studerande kan kreativt använda värmeverktyg och produkter
• Studerande kan använda håraccessoarer som passar frisyren
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera skapande frisyr design
• Studerande kan utföra toppning och trimning av hår
• Studerande har kännedom om grundläggande färgtekniker som ett sätt att designa frisyr stilen
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
 5   5 SP
SK17HD03

Frisyrer genom tiderna• Studerande har kunskap om olika frisyrer genom tiderna
• Studerande har färdigheter att skapa olika frisyrer genom tiderna
• Studerande kan arbeta kreativt med olika rullningstekniker
• Studerande behärskar kreativa tekniker inom frisyr design
• Studerande behärskar att använda värmeverktyg och produkter
• Studerande behärskar styling av hår och kan kreativt använda håraccessoarer som passar frisyren
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera frisyr stilarna genom tiderna
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
  5  5 SP
SK15MU355  13 SP
SK15MU01

Make-up• Studerande har kunskap om grundläggande make-up tekniker
• Studerande har kunskap om val av olika make-up metoder, färger och produkter
• Studerande har förmåga att välja ut lämpliga färger och produkter till kunden
• Studerande känner till olika make-up verktyg och deras användningssätt
• Studerande kan tillämpa grund make-up och dags, bättre och fest make-up
• Studerande kan tillämpa make-up för män
• Studerande har kunskap om aseptiska metoder inom make-up
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera det egna arbetet
1
3    3 SP
SK15MU02

Fantasi, etnisk och åldersanpassad make-up• Studerande kan använda olika tekniker och produkter för att skapa vardags och kreativ make-up åt personer i olika åldrar, med olika hudfärg och för olika tillfällen
• Studerande kan skapa fantasi make-up
• Studerande kan utföra ansikts- och kroppsmålning
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
 5   5 SP
SK15MU03

Make-up för foto, film och teater• Studerande kan skapa olika typer av make-up för fotografering och film
• Studerande har kunskap om olika produkter och användningssätt
• Studerande förstår ljusets betydelse för make-up
• Studerande kan skapa make-up för kunder med problemhy
• Studerande kan på ett kreativt sätt utföra make-uper och maskeringar
• Studerande kan anpassa make-up och maskering till rådande förhållanden
• Studerande känner till olika preparat som kan användas vid maskering
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera det egna arbetet
  5  5 SP
SK15SK5555 20 SP
SK17SK01

Grundläggande stil• Studerande har kunskap om formlära som grund för stilplanering
• Studerande har kunskap om ansiktsformer och känner till kroppsformer
• Studerande känner till passande frisyrer och glasögon för ansiktsformer
• Studerande kan utföra stilanalyser
• Studerande känner till säsongens mode och trender
• Studerande känner till klädplaggens olika former
• Studerande kan välja ut passande klädplagg för kundens kropp
• Studerande känner till grundläggande klädstilar
• Studerande känner till olika accessoarer och kan använda dem i olika stilhelheter
• Studerande kan skapa en basgarderob för kunden
• Studerande har kunskap att analysera, planera och skapa stilhelheter för kunden
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
5    5 SP
SK17SK02

Stilplanering för kvinnor• Studerande har fördjupad kunskap om anatomiska förutsättningar och kan använda klädplagg enligt kundens behov och önskemål
• Studerande har utvecklat stilanalys som metod
• Studerande känner till säsongens mode och trender för kvinnan
• Studerande känner till kvinnans olika livsskeden
• Studerande har kunskap om olika klädstilar och stilhelheter
• Studerande kan utföra stilplanering för olika åldrar och olika tillfällen
• Studerande har kunskap om klädkoder
• Studerande har förmåga att kreativt använda accessoarer i stilhelheter
• Studerande kan planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för kunden
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
 5   5 SP
SK17SK03

Stilplanering för män• Studerande har fördjupad kunskap om anatomiska förutsättningar och kan använda klädplagg enligt kundens behov och önskemål
• Studerande känner till passande frisyrer och glasögon för ansiktsformer
• Studerande har utvecklat stilanalys som metod
• Studerande känner till säsongens mode och trender för mannen
• Studerande känner till mannens olika livsskeden
• Studerande har kunskap om olika klädstilar och stilhelheter
• Studerande kan utföra stilplanering för olika åldrar och olika tillfällen
• Studerande har kunskap om klädkoder
• Studerande har förmåga att kreativt använda accessoarer i stilhelheter
• Studerande kan planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för kunden
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
  5  5 SP
SK15SK04

Personlig stilguide• Studerande har beredskap att för livets alla skeden skapa den ultimata vårdbehandlingstjänsten
• Studerande har förmåga och beredskap att möta och samarbeta med olika kundpersonligheter och kan besvara kundens behov och önskemål genom stilkonsultering
• Studerande kan tillämpa sina kunskaper om olika produkter för rådgivning åt kunden
• Studerande har kunskap om och kan tillämpa olika tekniker inom make-up och frisyrdesign för att skapa väl anpassade stilhelheter med kläder och accessoarer
• Studerande har kunskap om säsongens mode och trender och kan anpassa det till kundens stilhelheter och image
• Studerande har kunskap om underkläder för stilrådgivning åt kunden
• Studerande kan skapa en fullständig garderob åt kunden
• Studerande kan välja och skapa personlig stil åt kunder i olika åldrar
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera det egna arbetet samt ge utvecklingsförslag
   5 5 SP
SK15EP9 5  14 SP
SK17EP01

Kundservice och sociala medier• Studerande har kunskap om kundservice och kan anpassa den i olika arbetssituationer och för olika kunder
• Studerande förstår betydelsen av och vårdar kundkontakten
• Studerande förstår och kan kommunicera med olika typer av kundpersonligheter
• Studerande kan göra en behovsanalys och beaktar kundens behov och önskemål
• Studerande har kunskap om praktiskt försäljningsarbete för produkter och tjänster
• Studerande förstår betydelsen av sociala medier och kan använda dem inom kundservice
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
3    3 SP
SK15EP02

Företagsamhet och entreprenörskap• Studerande kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom branschen
• Studerande innehar kunskap om produktplacering och marknadsföring
• Studerande utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
• Studerande känner till finansierings- och ansökningssystem och upphovsrättliga frågor
• Studerande utvecklar en förståelse för att bygga nätverk
• Studerande strukturerar nyskapande och kreativa förslag till verksamhet inom branschen
• Studerande har kunskap om ekonomins betydelse för verksamheten
• Studerande har grundläggande insikter i bokföring och redovisning
• Studerande känner till grunderna i affärsjuridik
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
1
6    6 SP
SK15EP03

Marknadsföring och försäljning• Studerande förstår innebörden av marknadsföringsbegreppet
• Studerande känner till faktorer som påverkar konsumenters köpbeteende
• Studerande känner till struktur och innehåll i marknadsplaner
• Studerande kan planera, genomföra och analysera olika marknadsföringsåtgärder inom sitt eget yrkesområde
• Studerande känner till grundbegreppen i tjänsteinriktad marknadsföring
• Studerande har fått öva sig i olika tillvägagångssätt att marknadsföra tjänster och service inom eget yrkesområde
• Studerande förstår och har kunskap om försäljningsprocessen samt omgivningens betydelse i försäljningsarbetet
• Studerande känner till grunderna för försäljningsteknik inom produkt- och tjänstemarknadsinriktad verksamhet
  5  5 SP
SK15EV555  15 SP
SK15EV01

Fotografering• Studerande behärskar kamerateknik
• Studerande kan fotografera med digital- och systemkamera
• Studerande känner till fotoutrustningen och kan bygga upp en fotostudio
• Studerande kan grunderna i digital bildbehandling
5    5 SP
SK15EV02

Skapande av modevisning• Studerande känner till hur en modevisning förverkligas
• Studerande känner till hur en modekoordinator arbetar
• Studerande har kunskaper inom hår, makeup och styling för att förverkliga en modevisning
• Studerande har förmåga att skapa en stilhelhet för en eller flera modeller
• Studerande kan framställa en visuellt enhetlig modevisning i samarbete med varandra och andra samarbetspartners
• Studerande kan planera, utföra och utvärdera en mindre modevisning som projekt för arbetslivet
Studerande kan sammanställa en projektrapport
• Studerande förstår marknadsföringens betydelse för projektet
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
 5   5 SP
SK15EV03

Skapande av stilhelheter• Studerande har kunskap om mode och modeaktörer för olika modehus
• Studerande känner till grunderna för skapandet av stilhelheter inför en fotosession
• Studerande kan kreativt arbeta med olika tekniker för make-up och frisyr design inom projektarbete
• Studerande kan skapa en för kunden anpassad stilhelhet
• Studerande känner till hur en imagefotografering görs
• Studerande har skapat en personlig stylistbox för kommande projekt
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera, förverkliga och utvärdera det egna arbetet
  5  5 SP
SK15FM357  15 SP
SK17FM01

Forskningsmetodik• Studerande har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
• Studerande förstår forskningsprocessen och hur de olika delarna samverkar med varandra
• Studerande kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensprocessen samt i projekt
• Studerande förstår och kan beskriva i kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
1
3    3 SP
SK15FM02

Forskningsmetodik II• Studerande är väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
• Studerande behärskar de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
• Studerande har beredskap att självständigt och under handledning genomföra lärdomsprov
• Studerande behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen samt är förtrogen med framställande av beskrivande statistik
 5   5 SP
SK15FM03

Undervisning och handledning• Studerande har kunskap om pedagogiska teorier och handledningsteorier
• Studerande kan planera och hålla lektioner inom skönhetsbranschen
• Studerande kan självständigt handleda olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
• Studerande kan analysera, utvärdera och utveckla den egna förmågan att undervisa och handleda
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
  4  4 SP
SK17OL01

Organisation och ledarskap• Studerande känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning och har beredskap att leda arbetet
• Studerande har en inblick i planering och organisering av verksamheten
• Studerande känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
  3  3 SP
SK13KI   10 10 SP
SK13KI01

Produktkännedom• Studerande känner till sammansättning och verksamma ämnen i de mest förekommande produkterna inom skönhetsbranschen
• Studerande kan identifiera verksamma ämnen i olika produkter
• Studerande kan tillverka enkla produkter inom skönhetsvården
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
   5 5 SP
SK13KI02

Produktutveckling• Studerande känner till grunderna för produktutveckling
• Studerande förstår sammansättningen i produkter inom skönhetsvården
• Studerande kan tillverka och utveckla produkter inom hud- och skönhetsvården
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
   5 5 SP
Val

Valfria studier

6 SP
VALFRI     6 SP
Pra

Praktik

48 SP
SK15PR0115    15 SP
SK15PR02 15   15 SP
SK15PR03  15  15 SP
SK17PR111  3 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
SK17EX 510  15 SP
SK15LP01

Examensarbete del 1, idé och teoretisk grund• Studerande har en idé till examensarbetet från valt intresseområde och kan formulera ett syfte och eventuell problemprecisering utgående från idén
• Studerande har förankrat syfte i en teoretisk referensram och kan välja ut relevant innehåll
• Studerande har fördjupad kunskap inom den teoretiska referensramen
• Studerande kan söka kunskap och information via databaser
• Studerande har förmåga att påbörja det vetenskapliga skrivandet av examensarbetet
 3   3 SP
SK15LP02

Examensarbete del 2, metod och genomförande• Studerande har kunskap att välja ut lämpliga metoder för den praktiska undersökningen
• Studerande förstår metodernas betydelse för den praktiska undersökningen och syftet
• Studerande har förmåga och kompetens att genomföra den praktiska undersökningen
• Studerande kan analysera resultatet från den praktiska undersökningen
 25  7 SP
SK15LP03

Examensarbete del 3, redovisning och framförande• Studerande har förmåga att redovisa resultatet på ett systematiskt sätt och göra relevanta tolkningar
• Studerande har förmåga att kritiskt granska det egna arbetet
• Studerande kan framföra det mest centrala i examensarbetet vid framförandet
• Studerande kan genomföra opponentskap och mognadsprov
  5  5 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen