Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Grundstudier » Matematik » Funktioner och ekvationer 1

Funktioner och ekvationer 1

Utförandeplaner
Kod: TKV14MA01
Namn: Funktioner och ekvationer 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 6430_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen