Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Styr- och skyddsteknik

Styr- och skyddsteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14SS
Namn: Styr- och skyddsteknik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- känner väl till skydds- och driftsövervakningssystem för elkraftsprocessen
- kan dimensionera motordrifters komponenter för konstant och reglerbar hastighet
- känner väl till programmerbara styrenheter, kommunikations- och styrsystem
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen