Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Analog och digital elektronik

Analog och digital elektronik

Utförandeplaner
Kod: ELA14AD
Namn: Analog och digital elektronik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan planera, konstruera och programmera mikroprocessorbaserade system
- är väl insatt i teoretisk och praktisk analog och digital signalanpassning och -behandling
- känner till elektronikkonstruktioner och kan utnyttja programvara för analys och design
- känner till de principer som tillämpas vid planeringen av elektroteknisk apparatur
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen