Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » YRKESSTUDIER: ENERGY TECHNOLOGY » Environmental Engineering » Environmental Awareness

Environmental Awareness

Utförandeplaner
Kod: ELA17EE01
Namn: Environmental Awareness
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student:

• can, in general terms, describe the development of environmental management and energy provision
• can explain the links between activity and environmental impact related to the most important environmental aspects
• can describe the state of environment and available energy in his/her region and globally
• can give examples of (1) and explain (3) the interdisciplinary nature of environmental issues. Can use knowledge from different disciplines in order to explain the most common environmental problems (5)
• understands (1) and can use ordinary environmental and energy terminology (3). Can report and communicate methods and results correctly (5).
• can explain his/her view on environmental and energy issues and his/her objectives in environmental and energy management
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen