Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Biomedicinsk vetenskap » Läkemedelsbehandling 2

Läkemedelsbehandling 2

Utförandeplaner
Kod: VÅV15BV07
Namn: Läkemedelsbehandling 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- behärskar förverkligandet av avancerad läkemedelsbehandling hos bade vuxna och barn
- känner till grunderna för vätskebehandling och blodtransfusioner
- behärskar patienthandledning och dokumentation i samband med läkemedelsbehandling
- har kunskap om läkemedelsbehandlingens betydelse för patientsäkerheten
- behärskar läkemedelsräkning
- har grundläggande vaccinationsberedskap för vuxna enligt nationella vaccinationsprogrammet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen