Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: MU16EX
Namn: Examensarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen