Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Praktik » Praktik/projekt för musiker, Kyrkomusiker » Praktiska övningar 2

Praktiska övningar 2

Utförandeplaner
Kod: MU14PR09
Namn: Praktiska övningar 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Ur kantorns perspektiv väl planera och i samråd med präst och övriga medverkande noggrant genomföra församlingens huvudgudstjänst och förrättningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen