Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Praktik » Praktik/projekt för musiker, Kyrkomusiker » Praktikprojekt

Praktikprojekt

Utförandeplaner
Kod: MU14PR10
Namn: Praktikprojekt
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan självständigt genomföra och leda samt delta i olika musikprojekt inom församlingens musikliv
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen