Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Praktik/projekt för musiker, Kyrkomusiker

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Praktik/projekt för musiker, Kyrkomusiker
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3: 13    År 4: 7    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen