Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Praktik » Praktik musiker

Praktik musiker

Utförandeplaner
Kod: MU14PR
Namn: Praktik musiker
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 5    År 3: 10    År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen