Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i barockmusik » Barockämnen » Barockinstrumentets konstruktion och vård

Barockinstrumentets konstruktion och vård

Utförandeplaner
Kod: MU12BÄ05
Namn: Barockinstrumentets konstruktion och vård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan ta hand om sina instrument och stråke

har kunskap om olika tidstrogna instrument från tidig barock till romantik. Dölj kompetenser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen