Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i kyrkomusik » Kyrko- och församlingsinriktade ämnen

Kyrko- och församlingsinriktade ämnen

Utförandeplaner
Kod: MU14KÄ
Namn: Kyrko- och församlingsinriktade ämnen
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2: 6    År 3: 4    År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

erhåller en insikt i ämnen specifika för kyrka och försa
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen