Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i kyrkomusik » Liturgisk musik

Liturgisk musik

Utförandeplaner
Kod: MU14LM
Namn: Liturgisk musik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 8    År 2: 3    År 3: 8    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

erhåller en god insikt i den evangelisk-lutherska kyrkans liturgiska musik dels utgående från orgelmusik och från vokalmusik
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen