Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Praktik » Praktik » Praktik Operational level

Praktik Operational level

Utförandeplaner
Kod: SF14OOT
Namn: Praktik Operational level
SP totalt: 90
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 60    År 4: 17    År 5: 10    
Förkunskaper: Praktik ( Support 18 cr)
Kursspecifika kompetenser: Den studerande sätter sig in i navigation, transportteknik, sjö-manskap och ledning, sjöradiolära samt nödsituations- och hälsovårdsåtgärder enligt uppföljningsboken för den hand-ledda praktiken och sätter sig in i vakthavande styrmannens arbete ombord

Målet med den handledda praktiken är att den studerande lär sig:

• att tillämpa den under studierna inhämtade kunskapen
• integrera teori och praktik
• granska sitt kunnande
• fartygets arbetsrutiner i hamn och till havs
• arbetslivets spelregler
• anpassa sig till fartyget som social miljö
• att fördjupa sin yrkeskompetens
• interaktion
• engelska språket och interkulturell kommunikation

Den handledda praktiken dokumenteras i en för detta ändamål utarbetad praktikbok ”Uppföljningsbok för handledd praktik, STCW II/1, vaktstyrman.”

Den handledda praktiken ordnas i rederier (och på fartyg), som är ISM -certifierade. Rederiet, fartyget och utbildnings-programmet utser personerna som är ansvariga för handled-ningen under praktikperioden.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen