Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 3 » Hälsolära 3 Tilläggsutbildning i sjukvård

Hälsolära 3 Tilläggsutbildning i sjukvård

Utförandeplaner
Kod: SF14M307
Namn: Hälsolära 3 Tilläggsutbildning i sjukvård
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper: Hälsölära 2
Kursspecifika kompetenser: Att studerandes kunskaper och färdigheter att ge vård åt akut in-sjuknade eller olycksfallspatienter ombord är medicinskt acceptabla och tillräckliga. Studerande kan samarbeta för att vid behov få sjuk-vårdshjälp till fartyget.

Studerande:
• kan självständigt undersöka patienten som insjuknat / råkat ut för olycksfall och fatta beslut gällande vården samt kan konsul-tera sjukvården i land
• behärskar aseptiken; kan utföra så krävande åtgärder aseptiskt, kan förebygga smittospridning och infektioner
• kan självständigt observera och vårda den insjuknade / olycks-fallsdrabbade enligt rådande rekommendationer eller konsultat-ion.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen