Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 3 » Internationella regelverk och miljö-lednigssystem

Internationella regelverk och miljö-lednigssystem

Utförandeplaner
Kod: SF14M305
Namn: Internationella regelverk och miljö-lednigssystem
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1    År 5:     
Förkunskaper: Hållbar Utveckling, ISM
Kursspecifika kompetenser: Den studerande övervakar efterföljelse av internationella regelverk samt miljöledningssystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen