Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 3 » Sjöfartsekonomi

Sjöfartsekonomi

Utförandeplaner
Kod: SF14M304
Namn: Sjöfartsekonomi
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att känna till världshandel, ekonomi och hur varuströmmar i huvuddrag rör sig globalt. Känna till fraktmarknadens funkt-ionsmekanismer och verksamhetsprinciper. Känna till kost-nadsstrukturen som ansluter sig till rederiverksamhet och far-tygets drift och finansiering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen