Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 3 » Fartygsteknik 2

Fartygsteknik 2

Utförandeplaner
Kod: SF14M302
Namn: Fartygsteknik 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Fartygsteknik 1, Transportteknik 2 SF14O202
Kursspecifika kompetenser: Studerande har kunskap om olika fartygstyper, deras konstruktion och mått gallande fartygets skrov.

• Inverkan av fartygets konstruktion på stabilitet och sjöfärdighet.
• Fartygskontruktion och skrovkonstruktionsstyrka.
• Starta och övervaka skeppbyggnadsproject.
• Kungskap om fartygs ritningar och material som ges över vid överlåtelse av fartyg.
• Dokning av fartyget , olika möjligheter och grunderna i fartygsdocning.
• Kungskap om decimalsystemet i fartygsunderhåll.
• Kungskap om databaserade underhållssystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen