Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 2 » Transportteknik 2 Ro-Ro transporter

Transportteknik 2 Ro-Ro transporter

Utförandeplaner
Kod: SF14M202
Namn: Transportteknik 2 Ro-Ro transporter
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Transportteknik 2 SF140202
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall känna till principen av Ro-Ro transporter. Han skall känna till surrningsarrangemangen ombord samt stuvning av gods. Han skall känna till ballastning av fartyget. Han skall känna till principen för transport av farligt gods till sjöss på Ro-Ro fartyg enligt IMDG koden. Han skall kunna göra en lastplan.

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen