Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 1 » S.A.R.

S.A.R.

Utförandeplaner
Kod: SF14M102
Namn: S.A.R.
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Vaktrutiner 2
Kursspecifika kompetenser: Ge färdigheter till planeringen och ledningen av sök- och räddningsoperationer till sjöss
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen