Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Hälsolära 2 , Grundutbildning i sjukvård och första hjälp

Hälsolära 2 , Grundutbildning i sjukvård och första hjälp

Utförandeplaner
Kod: SF14O312
Namn: Hälsolära 2 , Grundutbildning i sjukvård och första hjälp
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Hälsolära 1 /första hjälp
Kursspecifika kompetenser: Studerande har kunskaper och färdigheter att ge omedelbar första hjälp ombord på fartyget, och vidare känna till första hjälp vid olyckor som berör transport av farliga ämnen. Stu-derande kan undersöka den skadade/insjuknade samt bedöma behovet av hjälp.

Studerande kan praktiskt tillämpa handböcker i hälsovård och enligt rådgivning via radio / telefon ha förmågan att vidta rätta åtgärder gällande olyckor eller sjukdomar som är sannolikt att inträffa ombord på fartyget.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen