Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » SSO(Ship Security Officer)

SSO(Ship Security Officer)

Utförandeplaner
Kod: SF14O303
Namn: SSO(Ship Security Officer)
SP totalt: 0,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 0,75    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Enl. STCW- Code: A-VI/5
Att ge de kunskaper som behövs för att fungera som fartygssecurityofficer. Målsättningen är att ge studeranden både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för att behärska specialområdets systematik och problematik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen