Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 2 » Transportteknik 2

Transportteknik 2

Utförandeplaner
Kod: SF14O202
Namn: Transportteknik 2
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Transportteknik 1
Kursspecifika kompetenser: Kunskap om huru lasten skall hanteras säkert, stuvas och surras däri inbegripet farliga, riskabla och skadliga laster och vilka verkningar de har på människans och fartygets säkerhet

Den studerande skall kunna använda IMO:s IMDG kod och därtillhörande supplement. Han skall känna till det farliga godsets egenskaper och klassificering. Han skall känna till vilka åtgärder han vidtar vid en olycka och hur han sköter om första hjälp. Han skall känna till den nationella och internationella lagstiftning om farligt gods.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen