Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » MRM

MRM

Utförandeplaner
Kod: SF14O119
Namn: MRM
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Målsättningen är att öka kunskaperna i att leda de mänskliga och tekniska resurserna i en operativ fartygsmiljö.
Att skapa förutsättningar för en förändring av attityderna mot en säkrare arbetskultur och miljö.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen